ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
Posted: ปชส.สอ.ครูระนอง Date: 2011-05-18 10:20:23
   
 


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  โดยท่านประธานกรรมการ
ตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล  นำคณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกเข้าศึกษาดู
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์  จำกัด        โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะ
กรรมการ  คณะที่ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์  จำกัด
นำโดยท่านประธานกรรมการ กิตติชัย  ฝันฝากจิต           ท่านประจวบสุวรรณนัง รองประธานฯ
ท่านโกวิท  เกตุงาม  เลขานุการ    และคณะกรรมการทุกท่าน      พร้อมด้วยท่านบุญเสริม  สมภู่
ที่ปรึกษา ท่านอารีวรรณ  เสียงใหญ่ ผู้จัดการ  ท่านพีรนุช  ดาราชาติ  ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :  2017-01-18 16:54:48
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :
 
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ