***สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 15 กรกฎาคม 2560***ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kruranong.com***
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มใบสมัครสงเคราะห์ศพสมาชิก

 
 
 
 

 

วันนี้: 367 คน
ทั้งหมด: 1178109 คน

 

 


 

  • สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

    ดูรายละเอียด

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

    ดูรายละเอียด

Next
Previous

 
 
  Image  
 
สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นอนุบาล 2 (รัฐบาล) อนุบาล 3 (เอกชน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ระดับ ปวช.3 และปริญญาตรี ปี 4 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 นะครับ..
 
  Image  
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด       ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสินเชื่อ และลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2560  นั้น  บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด   ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
   
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00254  กู้...ฉ.เพิ่มได้ไหใ  (4/83) สมาชิก 21 มิ.ย. 2560
00253  การทำประกันชีวิตวงเงินกู้  (4/331) ครูเมือง 26 ม.ค. 2560
00249  กู้เงินตัวเอง  (3/346) สมาชิก 25 ม.ค. 2560
00241  ครูหน่วยโอน   (6/380) ครูปอ 14 ต.ค. 2559
   
 
 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
งานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
 
   
 
ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
 
   
 
สอ.ครูระนองฯ เข้าสักการะพระบรมศพฯ
 
   
 
สอ.ครูนครปฐม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกผู้ทุพลภาพในพื้นที่อำเภอกระบุรี
 
 
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.50%
- เงินกู้สามัญ
6.50%
- เงินกู้สวัสดิการต่างๆ
6.50%
- เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝากค้ำประกัน
6.25%

-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพ
6.50%

 

 

 

- ออมทรัพย์ 1.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 3.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์4.00%
- ออมทรัพย์ ATM 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (2)0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(3) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(4) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (5) 0.00%
- ประจำสะสมทรัพย์ 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%
- ประจำ 60 เดือน 0.00%
- ประจำ 1 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 2 ปี [ N ]0.00%
- ประจำ 3 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ