***สอ.ครูระนองฯ ปิดทำการ ครึ่งวัน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป..เพื่อนำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  ศึกษาดูงาน สอ.ครูพังงาฯ***
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ร่างข้อบังคับ สอ.ครูระนอง 2560
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ศพ

 
 
 
 

 

วันนี้: 696 คน
ทั้งหมด: 1678943 คน

 

 


 

Next
Previous

 
 
  Image  
 
ประกาศหยุดทำการครึ่งวัน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  จะนำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  เดินทางศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จำกัด  ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560  จึงขอปิดทำการครึ่งวันในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป
 
  Image  
 
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ-ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนองฯ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกสมาชิกผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดทำการ 
 
  Image  
 
พิจารณาร่างข้อบังคับ 2560
                    ด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ฉบับปัจจุบันได้ถือใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วจำนวน  7  ฉบับ ประกอบกับในปี พ.ศ.2560 นายทะเบียนสหกรณ์    กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ได้มีการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม  กฎหมาย  พระราชบัญญัติสหกรณ์  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์   ซึ่งในการดังกล่าวสหกรณ์จะต้องบรรจุเพิ่มเติมไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  และจากการที่สหกรณ์ได้มีการแก้ไขข้อบังคับมาแล้วหลายฉบับทำใ...
   
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00254  กู้...ฉ.เพิ่มได้ไหใ  (4/231) สมาชิก 21 มิ.ย. 2560
00253  การทำประกันชีวิตวงเงินกู้  (4/503) ครูเมือง 26 ม.ค. 2560
00249  กู้เงินตัวเอง  (3/1e3) สมาชิก 25 ม.ค. 2560
00241  ครูหน่วยโอน   (7/1e3) ครูปอ 14 ต.ค. 2559
   
 
 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
งานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
 
   
 
ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
 
   
 
สอ.ครูระนองฯ เข้าสักการะพระบรมศพฯ
 
   
 
สอ.ครูนครปฐม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกผู้ทุพลภาพในพื้นที่อำเภอกระบุรี
 
 
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.50%
- เงินกู้สามัญ
6.50%
- เงินกู้สวัสดิการต่างๆ
6.50%
- เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝากค้ำประกัน
6.25%

-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพ
6.50%

 

 

 

- ออมทรัพย์ 1.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 3.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์4.00%
- ออมทรัพย์ ATM 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (2)0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(3) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(4) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (5) 0.00%
- ประจำสะสมทรัพย์ 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%
- ประจำ 60 เดือน 0.00%
- ประจำ 1 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 2 ปี [ N ]0.00%
- ประจำ 3 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ